Pramen dvou bratří

Brdy jsou Brdy. A kam vyrazit po dlouhé době, co jsem v Brdech nebyl? No přeci ke studánce. A ne k ledajaké studánce. Pro návrat do Brd jsem zvolil pramen Dvou bratří. Není to nejkrásnější brdská studánka, zato vodička z něj, ta je. Navíc pramen byl, vždy když jsem na místě byl tak silný, že tekl ještě daleko od studánky.

Tlapky mne nesly zpevněnou lesní cestou hlubokým lesem. Po levé tlapce jsem měl pořádný svah, po tlapce pravé hluboký les. Hluboký les, ve kterém se střídaly jehličnaté i listnaté stromy. I přesto však měly jehličnany přesilu.

Tlapkal jsem zpevněnou lesní cestou. Kožíšek mi co chvíli ohřály paprsky kamaráda Puňti, do kroku mi zpívali ptáčci a les tak krásně voněl, že famfrňák větřil, jak nejlépe mohl. I očadla byla ve svém živlu. Prohlížela si krásnou krajinu, kterou mne neúnavně tlapky nesly. Nebyl to jen krásný les po pravé tlapce, co očadla zaujal. Byl to i sráz po tlapce levé, kde ještě nedávno rostly vysoké stromy. Dnes je sráz odhalen a koukají z něj skalky a balvany. Co nevidět však na svahu porostou mladé stromky a balvany a skalky, ty dlouhé roky vidět nebudou.

Tlapkal jsem stále kupředu a užíval si chvíli tady a teď. Pozoroval jsem lesní cesty, které dávno zarostly mladými stromky. Jen u cesty, po které jsem tlapkal, bylo místy znát, že na ní navazovaly lesní cesty. Těch pěšinek, co jsem cestou zmerčil. Všechny bych ani nespočítal. Ale protože všechny vedly do mladého hustého lesa, musel jsem udržet tlapky na lesní cestě a po pěšinkách se nevydat. A že u některých to nebylo vůbec nic snadného.

Ani nevím, jak dlouho jsem tlapkal, když ušadla zaslechla zurčení vodičky. Nebylo to obyčejné zurčení, jako zurčí potůček. Tohle bylo zurčení, jako zurčí vodopády. Ale kde by se v Brdech vzaly vodopády? To mi nešlo do kebule. Jenže ušadla se mýlí málokdy a proto jsem vyrazil na průzkum.

Jen co jsem zaslechl zurčení vodičky, rozeběhl jsem se kupředu. Svištěl jsem po lesní cestě, přímo za famfrňákem. Míjel jsem pěšinky, míjel jsem skály a balvany. Než jsem se nadál, dosvištěl jsem k pěšince, která mne k zurčící vodičce měla přivést. Dosvištěl jsem k pěšince, po které jsem se bez člobrdice vydat nemohl.

Jen co jsem pěšinku zmerčil a prohlédl si, kam vede, otočil jsem se a svištěl jsem k člobrdici. Nedalo mi to, a famfrňákem jsem jí popoháněl kupředu. Jako by neviděla, když jsem od ní prvně svištěl, že jsem objevil něco zajímavého. Stále šla ták strášně pomalu. Přitom jen kousek před námi bylo pořádné dobrodrůžo.

Přišlo mi, že člobrdici pobízím celou věčnost, než jsem jí dopomohl k pěšince. Jen co u pěšinky člobrdice stála, člobrdice nečlobrdice, hupsnul jsem na pěšinku a dlouhými opatrnými kroky jsem tlapkal kupředu, přímo tam, odkud se ozývalo tajemné zurčení.

Minul jsem pařez, protlapkal jsem kolem kamení a les, dosud hluboký, se jen kousek přede mnou rozestoupil a ukázal mi super bájo lázně přímo před mým famfrňákem. Jen co očadla tu krásu viděla, famfrňák navětřil vůni, o jaké se mi ani nesnilo. Famfrňák větřil super bájo vůni, ušadla poslouchala zurčení vodičky…

V tu chvíli mi to doštěklo. Zurčení vodičky bylo hned vedle mne. Hned vedle mé pravé tlapky vytékala vodička z pod malé stříšky. Co vytékala, pramen vodičky byl tak silný, že vodička stříkala až o kus dál od studánky a kousek ode mne vytvářela super bájo voňavé lázně. Lázně, ve kterých se lázní mí kámoši kanci. A já bych se láznil také, jen kdyby na to bylo to správné póčo.

Nevím, jak se to mohlo stát, ale jen co se les rozestoupil a očadla uviděla super bájo lázně, famfrňák si začal užívat vůni lázní a já zapomněl, co mne sem vlastně přivlákalo. Ještě že jsem se zamyslel nad tím, co všechno se mi na místě líbí. Jinak by se mi mohlo stát, že bych studánku minul. A to by byla škoda. Studánka sice od cesty malinko vidět je, to jsem zjistil, když jsem odcházel, ale kdo o studánce neví, snadno ji mine. A minout pramen Dvou bratří, to by byla škoda. Vodička, která z pramene vytéká, chutná snad nejlépe ze všech studánek v okolí.

 

Tip na ubytování

 

Až se v mých stopách kamarádi vydáte a budete hledat ubytování, vřele vám doporučím hotel Pod Kokšínem. Hotel se nachází na samotném okraji CHKO Brdy, odkud je to jen co by pro kostičku dosvištěl do pohádkové přírody.